Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en mötesplats och en dialog där företagets, medarbetarens och chefens olika förväntningar diskuteras och klargörs.
Upplägg:
- Hur förbereder jag mig?
- Mallar och dokumentation
- Samtalsmetodik
- Hur arbetar jag vidare med resultatet?
- Hur återkopplar jag?

Deltagare:
Vänder sig till chefer/ledare som vill utveckla och dra större nytta av medarbetarsamtalet som en utvecklingsprocess och verksamhetsutvecklande insats.

m_tet

Retorik
Utbildningen bygger på att förstå samt kunna tillämpa retorik i vardagen. Att skapa en bättre struktur på dina tankar och förmedla dom på ett övertygande och insäljande vis.
Upplägg:
- Kursen bygger på att man pratiskt övar sig i att skriva, disponera samt smycka och framföra sina uppgifter. Dessa filmas och därefter sker en feedback runda var på en självreflektion kring sin presentation sker. Detta ska leda fram till en handlingsplan för varje deltagare.
- Varje seminarium börjar med en kort backspegel och förväntningar på sig själv, gruppen och kursledaren, detta skall varje deltagare ta ansvar för och leda.

Deltagarna:
Skall vara medvetena om att det kommer att genomföras filminspelningar på deras presentationer och att man både måste ge feedback och få feedback från övriga kursdeltagare och kursledning

Lika/Olika
Kommunicerar jag och beter mig enbart utifrån mina egna preferenser eller utifrån andras behov eller kan jag till och med variera mig medvetet.

Upplägg:
- Kursen bygger på hur kan vi gå från att reta oss på varandras olikheter, via att konstatera och acceptera dem, till att se styrkan i och utnyttja dem till allas fördel?
- Med MBTI (Myers-Briggs Type Indicator®)som grund tittar vi på hur våra egna preferenser påverkar vår kommunikation och våra relationer.
- Allt varvas med praktiska moment där vi tittar på hur vi i vardagen kan arbeta bättre tillsammans.
Deltagare:
En arbetsgrupp som samlas för att titta på varandra som grupp utifrån sitt uppdrag. Att se vilka beteende som hindrar att vi lyckas med uppdraget och hur individerna kan undvika det som grupp.
emi_4731